FÖLJ OSS:

Vi är Karlstad

Carlstad Kings Esports Club

Vi grundades i början av 2020 och vår organisation har drivits med målet att bli en elitklubb inom esport i Karlstad och Värmland. Vårt åtagande är att vara en ledande närvaro inom detta snabbt växande landskap, inte bara lokalt utan över hela världen.

Våra

Grundpelare

Värdegrunder & kamratskap

Passion
Vårt arbete ska kännetecknas av engagemang och glöd. Både för små och stora uppgifter.

Professionalism
Vi håller högsta kvalitetsnivå på allt vi gör.

Kamratskap
Vår verksamhet kännetecknas av ärlighet, respekt och ansvar. Men också av värme, öppenhet och humor.

Professionalism

För att nå framgång måste alla i organisationen vara enade och dela visionen. Här ställer vi höga krav på våra spelare och ledare samtidigt som vi strävar efter att ge dem de resurser de behöver för att nå sin fulla potential. Vi anser att öppen kommunikation är av största vikt för en framgångsrik utveckling.

Utveckling

För att främja utvecklingen av esporten i Sverige strävar vi efter att samarbeta och påverka arrangörer och förbund att förbättra sina tävlingssystem. Vi uppmuntrar också till att strukturera både spelare och ledare för långsiktig framgång.

Lokal anknytning

Vi strävar efter att skapa en lokal koppling i Karlstad och Värmland, informera och entusiasmera allmänheten om esport samtidigt som vi uppmuntrar fler företag att engagera sig.