OM OSS

Carlstad Kings Esports Club grundades under tidigt 2020 i Karlstad av Lars Andersson.

Vi är den första organisationen som arbetar för att Karlstad och Värmland ska bli en stark esportsregion. Vi ser till att alla linjer inom organisationen har samma ambition.

Målet med att etablera en esportklubb med nära anknytning till Karlstad har alltid varit att öka intresset för esport i Värmland, attrahera nya målgrupper och främja lokala företag. Vårt mål är att etablera starka tävlingslag på toppnivå både nationellt och internationellt och representera Karlstad och Värmland inom esport. Vi strävar också efter ett mer traditionellt förhållningssätt till svensk esportutveckling.

Vi anser att utbildning av ungdomar om sunda normer är ett viktigt steg mot ett långsiktigt, hälsosamt samhälle. Vi främjar aktivt värderingar om att alla ska vara välkomna och känna sig bekväma med sig själva.

Vi växer ständigt och utökar våra avdelningar som ett mycket drivet företag. Vi har som mål att inom 2-3 år bli en av de ledande esportorganisationerna i Sverige som representerar Karlstad och regionen.

VARUMÄRKESRIKTLINJER

Riktlinjer för användandet av varumärket Carlstad Kings Esports Club.

FÖRETAGSINFORMATION

Carlstad Kings Esports Club
Herrhagsgatan 23B
652 22 KARLSTAD
SWEDEN

sv_SE