FÖLJ OSS:

Carlstad Kings Esports Club

Nya steg mot en esportakademi i Karlstad

Carlstad Esports Academy

Carlstad Kings har länge haft planerna på att starta en esportakademi i Karlstad/Värmland då behovet finns, likt ungdomslag inom fotboll och hockey.

Nu har äntligen första spadtaget mot en akademiförening tagits!

Lars Andersson förklarar vilka problem som finns i att inte lära barn & ungdomar vad som är ett okej beteende inom spel och esport redan i ung ålder. Målet är även att fånga upp de som brinner för esporten och vill göra karriär. Akademin skall även fungera som en plats för gemenskap och trygghet för alla oavsett härkomst, kön och sexuell läggning.

Se reportaget från SVT Värmland den 6:e mars.

Lokala aktörer och eldsjälar sökes

Carlstad Esports Academy kommer att drivas som en ideell förening, med stöttning från lokala aktörer och engagerade eldsjälar.

Här finns en stor utmaning, att upplysa lokala aktörer om vad esport är och vilka möjligheter de har att påverka regionen gällande framtida värmländska esportare. Detta samtidigt som det ger ett mervärde för företaget i form av exponering.

För att vi ska få allt det här i rullning krävs engagemang från kommunen, lokala företag och framförallt engagerade föräldrar och eldsjälar. Vi hoppas givetvis att detta kommer växa i och med att vi når ut till fler i regionen. Esporten kommer vara lika vanlig som vilken annan idrott inom några år, det är jag övertygad om. Men det krävs mycket arbete för att göra den mer strukturerad och organiserad. Slutresultatet kommer vara att vi har en genomsyrande professionalitet från gräsrotsnivå till den absoluta toppen.

– Lars Andersson, CEO

NYHETSBREV

Få 10 % rabatt på din första beställning genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Vår integritetspolicy.