FÖLJ OSS:

Utlottning av Carlstad Kings Matchtröja 2023

Utlottning av Carlstad Kings Matchtröja 2023

För att fira vår lansering ger vi bort en matchtröja i 2023-design! För att delta behöver du bara registrera din e-postadress. Om du vill öka dina chanser att vinna detta fantastiska pris kan du samla poäng genom att dela på sociala medier och få fler bidrag till utlottningen. Missa inte det – gå med nu för att ha en chans att vinna!

Ended
  • 1 winner
  • Value: 499 Kr (+ frakt 99 Kr)
  • Prize: Carlstad Kings Matchtröja

Winner

  • mr1f****@gmail.com (2)
  • Ends: 31 januari 2023 23:45 CET
  • Winner Announcement: 1 februari 2023 23:45 CET

Rules


INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. OM DU GÖR ETT KÖP ELLER EN BETALNING AV NÅGOT SLAG ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA.

TÄVLINGENS BESKRIVNING: Utlottning av Carlstad Kings Matchtröja 2023 ("Utlottningen") börjar den 30 december 2022 och slutar den 31 januari 2023. ("kampanjperioden").

Sponsorn av denna utlottning är Carlstad Kings Esports Club. ("Sponsor"). Genom att delta i utlottningen accepterar varje deltagare villkorslöst och samtycker till att följa dessa officiella regler och sponsorns beslut, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Sponsorn är ansvarig för insamling, inlämning eller behandling av bidrag och den övergripande administrationen av tävlingen. Deltagarna ska vända sig enbart till sponsorn om de har frågor, kommentarer eller problem i samband med tävlingen. Sponsorn kan nås via e-post på contact@carlstadkings.com under kampanjperioden.

BEHÖRIGHET: Öppet för invånare i Sverige som är 18 år (den "deltagaren"). Tävlingen omfattas av svensk lag och är ogiltig där den är förbjuden eller begränsad enligt lag.

HUR DU DELTAR: Delta i Utlottning under kampanjperioden online genom att besöka deltagarformuläret som finns på följande webbplats: https://carlstadkings.com/giveaway/utlottning-av-carlstad-kings-matchtroja-2023. Automatiserade eller robotiserade bidrag som lämnas in av enskilda personer eller organisationer kommer att diskvalificeras. Internetbidrag måste göras av deltagaren själv. Varje försök av deltagaren att få fler än det angivna antalet bidrag genom att använda flera/olika e-postadresser, identiteter, registreringar, inloggningar eller andra metoder, inklusive, men inte begränsat till, kommersiella tävlings- eller utlottningsanmälnings- och/eller anmälningstjänster, kommer att ogiltigförklara deltagarens bidrag och deltagaren kan bli diskvalificerad. Slutlig behörighet för tilldelning av ett pris är beroende av kontroll av behörighet enligt nedan. Alla bidrag måste vara publicerade före kampanjperiodens slut för att kunna delta. Sponsorns databasklocka kommer att vara den officiella tidtagaren för denna tävling.

VAL AV VINNARE: Vinnaren/vinnarna i tävlingen kommer att väljas ut genom en slumpmässig dragning bland alla berättigade bidrag som tas emot under kampanjperioden. Den slumpmässiga dragningen kommer att genomföras inom 7 dagar efter kampanjperioden av sponsorn eller dess utsedda representanter, vars beslut är slutgiltiga. Oddsen att vinna kommer att variera beroende på antalet kvalificerade bidrag som tas emot.

VINNARANMÄLNING: Vinnaren kommer att meddelas via e-post till den e-postadress som anges i anmälningsinformationen efter den slumpmässiga dragningen. Den potentiella vinnaren måste acceptera priset via e-post enligt sponsorns anvisningar inom 7 dagar efter dragningen. Sponsorn är inte ansvarig för förseningar eller uteblivna meddelanden av någon anledning, inklusive inaktiva e-postkonton, tekniska svårigheter i samband med detta eller om vinnaren inte har övervakat sitt e-postkonto på lämpligt sätt.

Alla meddelanden till vinnaren som inte besvaras eller returneras som olevererbara kan leda till att priset förverkas.

INTEGRITET: All personlig information som du lämnar kommer att omfattas av sponsorns integritetspolicy som finns på sponsorns webbplats. Genom att delta i tävlingen ger du sponsorn tillåtelse att dela din e-postadress och all annan personligt identifierbar information.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR: Genom att delta samtycker du till att befria och hålla Carlstad Kings Esports Club och dess samarbetspartners, närstående bolag, reklambyråer, partners, representanter, agenter, efterträdare, uppdragstagare, anställda, tjänstemän och direktörer från allt ansvar, sjukdom, skada, dödsfall, förlust, rättstvist, anspråk eller skada som kan uppstå, direkt eller indirekt, vare sig det är orsakat av vårdslöshet eller inte, från: (i) deltagarens deltagande i tävlingen och/eller hans/hennes godkännande, innehav, användning eller missbruk av något pris eller någon del därav; (ii) tekniska fel av något slag, inklusive men inte begränsat till fel i en dator, kabel, nätverk, hårdvara eller mjukvara, eller annan mekanisk utrustning; (iii) otillgänglighet eller otillgänglighet för överförings-, telefon- eller internettjänster, (iv) obehörigt mänskligt ingripande i någon del av anmälningsförfarandet eller kampanjen, (v) elektroniska eller mänskliga fel i administrationen av kampanjen eller i behandlingen av anmälningar.

DELTAGARLISTOR: För att få en kopia av vinnarlistan skickar du din begäran tillsammans med ett frankerat, självadresserat kuvert till Carlstad Kings Esports Club cc: Utlottning av Carlstad Kings Matchtröja 2023 på Flöjtgatan 1, 656 33 Karlstad. Begäran om namn på vinnarna måste inkomma senast 30 dagar efter det att kampanjperioden har avslutats.

SPONSOR: Carlstad Kings Esports Club, Flöjtgatan 1, 656 33 Karlstad, contact@carlstadkings.com